عناصر چهارگانه و رابطه هر کدام با شخصیت رفتاری افراد

گوشواره برگ کد E593

بسیاری از ادیان و مذاهب، بر این باورند که انسان از چهار عنصر آب، هوا، آتش و خاک و یا چهار فاکتور گرما، سرما، خشکی و رطوبت ساخته شده است.
به این عناصر که تمامی انسان های روی زمین از ترکیب آن ها به وجود آمده اند، عناطر چهارگانه گفته می شود.
تمامی این چهار عنصر در وجود تمامی انسان ها وجود دارند، ولی میزان هر کدام از آن ها در اشخاص مختلف، متفاوت است.
همین امر باعث می شود تا عنصر هر شخص با شخص دیگر متفاوت بوده و مشخصه های رفتاری آن ها باهم متفاوت باشد.

عناصر چهارگانه

 • گرما + خشکی = عنصر آتش
 • گرما + رطوبت = عنصر هوا
 • سرما + خشکی = عنصر خاک
 • سرما + رطوبت = عنصر آب

این عناصر در کنار روح انسان، عناصر تشکیل دهنده وجود انسان هستند. در کتاب قانون ابوعلی سینا گفته شده است که دو عنصر سنگین که آب و خاک هستند، سازنده اعضای بدن انسان و دو عنصر دیگر سبک که آتش و هوا هستند، روح آدمی را تشکیل می دهند.

نماد چهار عنصر

 • خاک = نماینده حالت جامد
 • آب = نماینده حالت مایع
 • هوا = نماینده حالت گاز
 • آتش = نماینده انرژی که باعث تغییرات در ماده و حالات آن است

عناصر چهارگانه

عنصر آتش

عنصر وجودی متولدین ماه های: فروردین، مرداد، آذر

گفته شده است که اولین عنصری که در هنگام شکل گیری جهان هستی به وجود آمد، عنصر آتش بوده که توانایی ایجاد تغییرات و پاکسازی را دارد.این عنصر همان گونه که گرمابخش و زندگی بخش است، این قابلیت را نیز دارد که همه چیز را با خود بسوزاند و ویران کند.

این افراد، بسیار پر حرارت، گرم و صمیمی هستند و باعث روشنایی هر فضا و محفلی می شوند. این افراد به طور ذاتی افرادی خونگرم، خلاق، مدیر و سرشار از زندگی هستند. و می توانند به راحتی خود را با هر شرایطی وفق دهند و حتی بدترین شرایط را نیز به نفع خود به شرایط مثبت تغییر دهند.

البته این ویژگی در همه شرایط صدق نمیکند. زیرا متولدیر عنصر آتش، همانگونه که خونگرم و زندگی بخش هستند، همانگونه هم می توانند در شرایطی که خشمگین هستند، همه چیز را با خود بسوزانند و به خاکستر تبدیل کنند.

از ویژگی های دیگر این افراد، می توان به این وجه از شخصیت وجودیشان اشاره کرد که همیشه در مسیر خواسته ها و تمایلات خود قدم برمیدارند و جزو افرادی با وفاداری کم به حساب می آیند.

این عنصر با اینکه خود به تنهایی می تواند گرما و نور را تولید کند، اما نمی تواند به تنهایی زنده بماند.
این مثال در مورد افرادی با عنصر وجودی آتش نیز مصداق می کند که برای زنده ماندن به عناصر دیگر نیاز دارند.
عنصر آتش برای زنده ماندن به اکسیژن برای گسترده شدن آتش و به خاک برای آتشی پیوسته نیاز دارد و بدون آن ها نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد و در نتهایی و انزوا از بین می رود.

نقاط قوت عنصر آتش

 • خلاقیت
 • آزادی
 • قدرت
 • عشق
 • پشتکار
 • انرژی زیاد
 • فعالیت
 • اشتیاق
 • بصیرت
 • شجاعت
 • تکاپو

نقاط ضعف عنصر آتش

 • بی وفا
 • حسود
 • زودرنج
 • کینه توز
 • مستعد خشم و قهر
 • دارای وسواس فکری

عنصر آب

عنصر وجودی متولدین ماه های: تیر، آبان، اسفند

دومین عنصر از عناصر چهارگانه، عنصر آب است که این عنصر، همیشه در جریان است. کسانی که عنصر وجودیشان عنصر آب است، در ظاهر انسان هایی آرام و خونسرد، و در باطن انسان هایی با احساساتی شدید و در حال قلیان هستند که زندگی را به عنوان یک سفر می بینند.

افراد با عنصر وجودی آب، بسیار دلسوز و مهربان هستند و از توانایی برقراری ارتباط خیلی سریع با افراد دیگر برخوردار هستند و همین امر باعث می شود که تا حدی رابطه عمیقی با دیگران پیدا کنند که سنگینی غم آن ها بر روی شانه هایشان سنگینی کرده که از آن ها انسان هایی افسرده ساخته و باعث می شود که تمامی خواسته ها و نیازهای خود را فراموش کنند. با تمام وجود به دیگران اعتماد کرده که این امر اغلب موجب پشیمانیشان می گردد.

گاهی احساساتش بسیار شکننده و گاهی بسیار بی رحم و ویرانگر است و به همین دلیل باید در زندگی خود تعادلی ایحاد کرده تا بتواند به خود نیز کمک کند.

همچنین عنصر آب نمادی از زایش و تولد و در عین حال می تواند مرگ و ویرانی را نیز با خود به همراه داشته باشد. خاصیت سلامتی و پاک کنندگی داشته و در عین خال می تواند مانند آبی آلوده، تهدیدی برای سلامتی به شمار آید.

نقاط قوت عنصر آب

 • فداکاری
 • عشق بی قید و شرط
 • قابل اعتماد بودن
 • رویا پرداز
 • درک بالا
 • بخشش
 • انعطاف پذیری

نقاط ضعف عنصر آب

 • ناپایدار
 • مستعد افسردگی
 • نادیده گرفتن خود
 • عیر منطقی
 • زودباور و زود فریب

عنصر هوا

عنصر وجودی متولدین ماه های: خرداد، مهر، بهمن

سومین عنصر از عناصر چهارگانه، عنصر هوا است که دائما در حال حرکت است، تا حدی که حتی ممکن است او را نبینید و حتی وجودش را احساس نکنید.

افراد با عنصر وجودی هوا، بسیار باهوش، منطقی و دوراندیش هستند که چشم اندازی وسیعی از اهداف و برنامه های خود دارند، تا جایی که ممکن است کسی به پایشان نرسد. این افراد این قابلیت را دارند که ا بقیه عناصر تمرکز بیشتری دارند و در سخت ترین شرایط، بهترین تصمیم ها را بگیرند.

به راحتی می توانند مانند باد، موضع خود را تغییر داده و خود را با شرایط وفق دهند و در انجام دادن چند کار به صورت همزمان، مهارت فوق العاده ای دارند، البته بهترین نتیجه را زمانی که فقط بر روی یک کار تمرکز کنند به دست می آورند.
همچنین در عین حال، بسیار سریع حواسشان نیز پرت می شود.

انسان با عنصر وجودی هوا، به انسان های دیگ قدرت سخرانی بخشیده و به راحتی می تواند با خوش مشربی خود، اطزافیانش را سرگرم کند و در جمع ها بدرخشد.

این افراد به سنت های دیرینه بی توجه بوده و از نظر دیگران فردی با تفکر رادیکالی می باشد.

نقاط قوت عنصر هوا

 • انعصاف پذیر
 • جذاب
 • مستقل
 • شوح طبع
 • بی خیال
 • متفکر

نقاط ضعف عنصر هوا

 • ناسازگار
 • خودخواه
 • فریبکار

این مقاله را هم بخوانید:

دلایل عمده سیاه شدن طلا و راه های مختلف تمیز کردن آن

عنصر خاک

عنصر وجودی متولدین ماه های: اردیبهشت، شهریور، دی

آخرین عنصر از عناصر چهارگانه، عنصر خاک است که قابل اعتماد و ثابت بوده و دائما در حال حرکت و فعالیت است.

افراد متولد با عنصر وجودی خاک، افرادی بسیار هنرمند و خلاق هستند که دارای قدرت عشق ورزیدن و خلق کردن و همچنین کاملا خونگرم و صمیمی هستند. درب خانه شان همیشه به روی دوستان و اعضای خانواده باز است.

با اینکه بسیار مهمان نواز هستند، ولی هرکسی را به راحتی به حلقه دوستان نزدیک و صمیمی حود وارد نمی کنند و به راحتی اسرار زندگی خود را برای آن ها فاش نمی نمایند.

افرادی بسیار وفاودار و صادقی هستند که در روابط عاطفی خود، بسیار همدل و همراه هستند و تا جایی که توانایی داشته باشند، به شریک عاطفی خود انرژی مثبت می دهند.

افرادی بسیار فعال و منطقی هستند که اهل رویاپردازی های خیالی نیستند و از تجربیات زندگی خود درس می گیرند. برای دستیابی به اهداف زندگی خود برنامه ریزی کرده و بسیار محتاط و محافظه کار هستند. همچنین زمانی که تصمیمی می گیرند، هیچ چیزی نمی تواند نظر آن ها را تغییر دهد.

نقاط قوت عنصر خاک

 • وفادار
 • انرژی بخش
 • همدل و هم درد
 • ثابت قدم
 • سازگار
 • سخت کوش
 • منطقی

نقاط ضعف عنصر خاک

 • محافظه کار
 • انعطاف پذیر
 • تنبل
 • تخقیر کننده

 

 

ارسال دیدگاه